Ede Viert Team

Malkander

De sociale verbindingsdienst: met elkaar voor elkaar voor een positieve samenleving.

Froukje Davidse

Initiatiefnemer Ede Viert Kerst, zingevingsadvies, geestelijk verzorger.

Dien Je Stad

Netwerk Dien Je Stad zet zich in voor een samenleving die omziet naar elkaar.

'Met elkaar, voor elkaar'

Een enthousiast projectteam begeleidt deze beweging van mooie initiatieven met Fabian en Froukje als projectleiders. Malkander heeft daarbij een centrale rol als sociaal verbindingspunt in Ede waarbij de dorpen nadrukkelijk worden betrokken. Ede Viert sluit aan bij bestaande initiatieven en fungeert zowel als supporter en als etalage van mooie activiteiten rondom sociale verbinding in de gemeente Ede.

Het team

Fabian

Fabian Hemmers is projectleider vanuit Malkander. 

Froukje

Froukje Davidse is projectleider en initiatiefnemer.

Marieke

Marieke van der Heijden is projectteamlid vanuit Netwerk DienJeStad.

Naomi

Naomi de Bonte is communicatiemedewerker van Ede Viert

Geregistreerd partnerschap

Bijna 100 organisaties hebben zich aangesloten bij Ede Viert. Dat wil zeggen dat ze betrokken willen zijn vanuit hun eigen kracht, zin hebben om samen op te trekken, andere organisaties te helpen en waar kan hulp te ontvangen. Op die manier kunnen alle activiteiten die in de koelkast hebben gestaan weer worden ontdooid en versterken we elkaars impact. Met elkaar pakken we de draad weer op en vieren we feestjes van verbinding!