Inwoners

Ede viert is een beweging van veel grotere en kleinere organisaties in Ede. Nu na de corona-lockdowns alles weer kan en mag zijn we er graag voor jou. Veel is al ingewikkeld genoeg. Ede viert is een steuntje in de rug als je die nodig hebt. Via deze website zie je wat er de komende tijd zoal te doen is. Op de kalender vind je een overzicht van de activiteiten. Veel van deze activiteiten worden door onze partners in samenwerking neergezet. Samen bereiken we meer dan alleen. Dat geldt voor organisaties, maar ook voor ons als inwoners. Dus.... laten we elkaar weer ontmoeten! Genieten van wat weer kan zonder te vergeten wat geweest is!