Impressum

Ede Viert

Ede Viert is een sociaal innovatief initiatief in de gemeente Ede

Noodfonds

Ede Viert verzamelt donaties voor de Warme Winter Winkel op het rekeningnummer van het noodfonds van het Diaconaal Platform Ede. De officiele naam hiervan is Stichting DPE in uitvoering, Posthoornstraat 8,  6711 BX Ede

ANBI

Diaconaal Platform Ede is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daardoor kunt u giften onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. 
KvK nummer: 5500 6531  RSIN nummer 851526421