Het programma

16.00 Aankomst & Opening
16.15 Kennismaking
17.00 Wandelworkshops
18.00 Gezamenlijke maaltijd
19.00 Wandeling
19.20 Samen zaaien
19.30 Afsluiting (met Stadsdichter Larissa Verhoeff)

 Benieuwd naar de workshops? Hier lichten we vast een tipje van de sluier op:

(let op: de komende dagen wordt deze informatie nog aangevuld)

Vallei energie 

Door: Kees Donker

Zorgzame kerk in de wijk, 'als je begrijpt wat ik bedoel!'

Door: Sijtze Roosjen

Sijtze is al vele jaren actief als vrijwilliger binnen PGE-De Open Hof. 

Wat raakt en inspireert mij om iedere keer weer een uitdaging aan te gaan?

Ieder mens is uniek en waardevol, omzien naar elkaar, binding en verbinding is voor hem een levenshouding. Actief opzetten van inhoudelijke activiteiten in samenwerking met partners in de keten is voor hem een uitdaging, het werken met vele enthousiaste vrijwilligers is verrijkend. 

 

In en rond de Open Hof dragen we bij aan verschillende sociale activiteiten, waaronder inmiddels zeven jaar, wekelijkse taalondersteuning voor vluchtelingen en statushouders om de integratie te bevorderen. Deelname aan de kwartiertafel, een netwerkbijeenkomst van professionals en vrijwilligers waar sociale hulpvragen aan de orde komen. Meet-Inn, een diaconaal inloopcentrum, elke zondagmiddag open t.b.v. dak- en thuislozen en ex-gedetineerden, waar door vrijwilligers o.a. een maaltijd wordt bereid of een luisterend oor wordt aangeboden.

Signaleren waar hulp nodig is en verbinden. Oog en oor hebben voor elkaar en je omgeving/ straat/buurt.

Weven van sociale contacten op een historische plek.

Door: Dennis Janse - Wijknetwerk Op ENKA

Dennis vertelt hoe hij zich al bijna 9 jaar binnen wijknetwerk Op ENKA inzet om buurtbewoners met elkaar te verbinden. Welke factoren hebben bijgedragen aan de goede sfeer? En welke uitdagingen zijn er? Graag leert hij ook hoe anderen zich inzetten voor buurtverbinding. Hoe gebeurt dit in andere buurten en welke rol spelen diverse organisaties hierin?


Generatie3daagse 

Door: Marjo Hamminga


Marjo liep al jaren met een idee: Wat als we mensen uit de de buurt, jong en oud, samen laten wandelen! Vorig jaar opperde ze het idee en op dit moment wordt er vanuit 9 locaties een generatie3daagse gehouden. In deze wandelworkshop verteld ze over de kracht van samenwerking en verbinding in de buurt.

Cultuursensitief werken 

Door: Bouchra Lamech


The girl movement
Door: Wilma Mussche en Marije van den Berg

Wilma en Marije zijn coördinator bij The Girl Movement. Hun droom is dat alle meiden met een vluchtachtergrond die nieuw zijn in Ede een thuisgevoel krijgen zodat ze echt kunnen landen in de Edese samenleving en een sterk netwerk hebben. Dit is uitgegroeid tot een groot netwerk van meiden en jonge vrouwen, voornamelijk afkomstig uit Syrië, Eritrea, Jemen, Palestina, Oekraïne, Sudan, Somalië en Nederland. Het overbruggen van cultuur- en taalbarrières is daarbij voor hen dagelijkse kost. In deze workshop vind je inspiratie en reflectie: hoe ga jij om met mensen die je wellicht in eerste instantie niet begrijpt?

OKO-programma 
Door Claire Wiegers

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is een programma dat vorig jaar geland is in de gemeente Ede. Binnen OKO wordt er gekeken naar welke invloed de omgeving heeft op onze jeugd en hoe wij met zijn allen die omgeving zo positief en kansrijk mogelijk in kunnen richten.

OKO zet in op de vier leefdomeinen van de jeugd: gezin, vrije tijd, school en peergroep

 

Vanuit OKO werken we samen met partners zoals school, welzijnsorganisaties, cultuurinstellingen enz. Uiteraard willen wij de verbinding met de ouders en de jeugd in Ede verder versterken en dit zal in de komende tijd steeds meer vorm gaan krijgen. Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest om een basis te bouwen waarop het OKO programma de komende jaren verder zal gaan groeien.

Thema’s waarop wij bijvoorbeeld in willen zetten zijn: eenzaamheid: worden de jeugd gehoord en gezien? Stress door school en thuissituatie: nader bekijken waar de oorzaken van bv stress zitten. Vrije tijd en ontspanning: wat is er al en wat mist er eventueel? Ouderbetrokkenheid, leren kennen van ouders en de invloed van ouders meer belichten. Rolmodellen: wat is de invloed van familie, leerkrachten, (sport)coaches e.d.. Mobiele telefoons, social media, gamen, hoeveel invloed hebben deze zaken op onze jeugd?

 

OKO kenmerkt zich door de volgende punten:

  • Denken en handelen vanuit mogelijkheden.
  • Vanuit de menselijke verbinding bouwen aan de basis.
  • Langetermijn visie.
  • Aanpak is van ons allemaal, dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Mijn naam is Claire Wiegers en ik ben de programmamanager van OKO voor de gemeente Ede. Ik zou het leuk vinden om in gesprek te gaan over welke mogelijkheden jij ziet wanneer je door de OKO bril gaat kijken.

 


Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is een samenspel van meerdere aspecten:

  • Gezonde Voeding
  • Beweging
  • Slapen
  • Ontspanning

 

Mijn naam is Jerona Joor en ik vertel jullie graag mijn verhaal/ervaring over wat leefstijlverandering mij gebracht heeft.


Mentale gezondheid 

Door: Charlotte Kuijpers

Maatschappelijk ondernemen 

Door: Gerdo Rozeboom