Academie

Hieronder vind je een selectie van het aanbod van cursussen en scholing vanuit verschillende Edese organisaties voor vrijwilligers en deskundigheidsbevordering.

Grenzen aangeven

Wie? Voor iedereen die in zijn rol als vrijwilliger/maatje makkelijker zijn of haar grenzen wil herkennen en bespreekbaar maken op een vruchtbare manier. 
Waar?
Galvanistraat 1
Wanneer?
Drie-wekelijks (31 maart -31 april 2022) op donderdag van 19:00 - 22:00
Door
Malkander, Trainer Hermien Auf ter Haar

Assertiviteitstraining: leren opkomen voor jezelf

Wie? De training is voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouder, die inwoner zijn van de gemeente Ede. Ben je bereid om te oefenen met vaardigheden en ervaringsoefeningen in groepsverband en wil je van elkaar leren? Dan is deze training geschikt voor jou. 

Wat? Wil je graag leren beter voor jezelf op te komen met respect voor de ander? Geef je dan op voor de assertiviteitstraining. Thema’s die aan bod komen zijn: omgaan met feedback, grenzen aangeven, zeggen wat je graag wilt, omgaan met kritiek en boosheid.

Waar? Gebouw Elias, Van Lyndenlaan 69 in Bennekom.

Wanneer? De eerstvolgende training start op dinsdagavond 10 mei a.s. van 19.00-21.00 uur. Overige data zijn 17, 24 en 31 mei, 14, 21 en 28 juni 2022. 

Door Opella, twee maatschappelijk werkers van Maatschappelijk werk Ede 


Loesje poster maken

Wie? Voor iedereen die voor vrijwilligersactiviteiten pr. moet maken
Wat?
Je leert hoe je op een andere manier pakkende teksten kunt schrijven
Waar?
Galvanistraat 1
Wanneer?
Woensdag 11 mei 2022 van 10:00 - 12:00
Door
Malkander, Loesje

Psychiatrie in vogelvlucht

Wie? Voor vrijwilligers die tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk in contact komen/zijn met mensen met psychische kwetsbaarheid.
Wat? Een korte cursus waarin veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen worden toegelicht. Ook zal worden ingegaan op de gevolgen die psychische problemen kunnen hebben op het gedrag. De cursus heeft tot doel het vergroten van kennis en handelingsbekwaamheid in de omgang met mensen met psychische problemen bij u als vrijwilliger of professional.
Waar? Galvanistraat 1
Wanneer? Vanaf donderdag 12 mei tot donderdag 2 juni. Iedere donderdag van 09:00 - 12:00.
Let op: deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten! Als u zich inschrijft verwachten wij dat u alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent.
Door Malkander, Hanny van Aaken, Pro Persona Preventie

Workshop 'Het grote geluk in kleine dingen' voor mantelzorgers

Wie? Mantelzorgers
Wat? Deze workshop is een combinatie van korte uitleg over positieve psychologie, alledaags geluk en opdrachten.
Waar? De Ericahorst, Proosdijerveldweg 55, 6714 AA Ede
Wanneer? 17 mei 2022 van 11:00 -12:00
Door Malkander, Petra en Brigitte

Krachtige PR voor vrijwilligersorganisaties

Wie? Voor bestuurders en vrijwilligers
Wat? Tijdens de workshop worden tips en tricks gegeven en wordt aan de slag gegaan met het maken van overtuigende én aansprekende persberichten, en komen verschillende PR-kanalen aan de orde. Sterke kanten van de organisatie worden nagegaan in combinatie met het opstellen van effectieve wervingsberichten. Ook wordt gekeken naar een overzichtelijk PR-plan voor de organisatie.
Waar? Galvanistraat 1
Wanneer? Donderdag 19 mei 2022 van 19:30 - 21:45
Door Malkanderm Irene Zijlstra van Vrijwilligers

Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties

Wie? Voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties
Wat? In de training worden competenties van bestuursleden vergroot en bestuursstijlen onder de loep genomen, krijgen de deelnemers tips voor goed besturen en het vermijden van valkuilen, ook met het oog op nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt gekeken naar: het imago van de organisatie, hoe slim vrijwilligers, bestuursleden en deelnemers aangetrokken én behouden kunnen worden, komen voorts efficiënt vergaderen aan bod en het voorkomen en oplossen van lastige situaties in de organisatie.
Waar? Galvanistraat 1
Wanneer? Zaterdag 11 juni 2022 van 10:00 - 15:00 (inclusief lunch)
Door Malkander, Irene Zijlstra

Uit de piekerstand

Wie? Voor iedereen die vanuit de rol als vrijwilliger/maatje anderen wil helpen om minder last te hebben van een piekerend hoofd. Maar natuurlijk ook fijn om te gebruiken voor jezelf!
Wat? Tijdens deze workshop verkennen we enkele aspecten van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) om anders naar het piekeren te kijken. En we proberen kleine oefeningen/ werkvormen uit die bijdragen aan meer rust en vertrouwen. Fysieke oefeningen maar ook kunstzinnige werkvormen die gemeenschappelijk hebben dat je geen professioneel hulpverlener hoeft te zijn om ze toe te passen. Voor jezelf en/of voor degene(n) die jij ondersteunt als vrijwilliger/maatje.
Waar? Galvanistraat 1
Wanneer? Dinsdag 14 juni 2022 van 19:00 - 22:00
Door Malkander, Hermien Auf ter Haar

Vrijwillige energie

Hoogleraar Lucas Meijs sprak onlangs tijdens een meeting van Maatschappelijk Netwerk Ede (MNE) over de grote overvloed aan vrijwillige energie die er (nog steeds) is in Nederland. Formeel via een organisatie en informeel in de buurt of straat. Langdurig met een vrijwilligersovereenkomst of ad hoc om bijvoorbeeld accuut vluchtelingen te helpen. De manier waarop vrijwilligers zichzelf willen inzetten maakt grote veranderingen door, maar er is net zoveel vrijwillige energie die nieuwe wegen vindt. Langdurige officiele vrijwilligers veranderen naar mensen die een poosje met hun talent intensief willen bijdragen aan een bepaalde nood of een bepaald nut. De nieuwe vraag is: hoe maken we dat mogelijk en hoe laten we die energie op de juiste plekken terecht komen!